Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Ready to trade?
Register now

Bollinger Band Strategy

Bollinger Band Strategy

Bollinger bands provide a user-friendly alternative to trend channels, revealing the range within which the price predominantly fluctuates. When working with Bollinger bands, you can rely on a signal: if the price significantly breaches the band, it typically tends to revert to the central indicator line.

What to do when you see this signal:

1) Add the Bollinger band indicator to the price chart.

Add an indicator

Indicator settings

2) Wait when the price moves outside the indicator.

3) After the price has returned inside and a confirming candlestick has been closed we can open a deal directed towards the central indicator line.

Buying a call after the lower band breakout

Buying a put after the upper band breakout

The upper and lower Bollinger bands can be used as the levels of support and resistance.

What to do:

1) The price is closed at the upper/lower indicator line.

2) A new candlestick moves in reverse direction.

3) Wait for a confirmation and trade directed towards a central indicator line.

Buying a put after bounce off the upper band — resistance line

Ready to trade?
Register now
ExpertOption

Company doesn't provide services to citizens and residents of Australia, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Sudan, Switzerland, UK, USA, and Yemen

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.