Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Ready to trade?
Register now

Tweezers Strategy

Tweezers Strategy

A potent reversal signal to watch out for is the tweezers pattern. It consists of two candlesticks with opposite directions and identical highs or lows. In a downtrend, tweezers candlesticks share the same lows, while in an uptrend, they have matching highs. These highs and lows of the tweezers can correspond to either the closing prices or the candlestick shadows. The formation of these candlesticks may occur consecutively or have other candlesticks in between. This robust signal can either reinforce or be reinforced by other candlestick formations.

What to do when you see this signal:

1) If you see the candlesticks with the same minimums or maximums on the chart be prepared for a reversal price movement.

2) After closing the candlestick having formed tweezers trade in the changed direction.

Buying a call after tweezers formation

Tweezers with bullish engulfing

The tweezers formation provides a strong signal, especially when it appears at support or resistance levels. While it's not essential to wait for confirmation, if uncertainty persists, you can opt to wait for the next candlestick and observe its direction. Confirming the signal is primarily beneficial for preserving your profits.

Ready to trade?
Register now
ExpertOption

Company doesn't provide services to citizens and residents of Australia, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Sudan, Switzerland, UK, USA, and Yemen

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.