Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Ready to trade?
Register now

Moving Average Strategy

Moving Average Strategy

Let's delve into the application of moving averages in our trading. When observing a price chart alongside a moving average line, we encounter two distinct signals: a tendency reversal occurs when the price crosses the moving average level, and a tendency continuation happens when the price rebounds off this level, treating the indicator as support or resistance depending on its position relative to the price. To effectively capture these signals, it's crucial to use a moving average with a substantial period. Importantly, each trading instrument requires an individually tailored period selection. Let's examine the performance of a moving average with a period of 30 on the USDCAD chart.

Here's the procedure for moving average bounce trade:

1) Add a simple moving average (SMA) with period 30.

Add an indicator

Indicator settings

2) Wait for a trading signal after the price has reached the MA line.

3) Trade online after a new candlestick has appeared and bounced off the indicator line.

Buying a call after bouncing off a moving average

Here's the procedure for moving average breakout trade:

1) Add a simple moving average (SMA) with period 30.

Add an indicator

Indicator settings

2) Wait when a candlestick is closed outside the MA line.

3) Trade online in a breakout direction after a new candlestick has appeared and closed outside the moving average line.

Buying a put after a moving average breakout

The indicator is easy to use and all you need is to choose an individual period for the trading tool.

Ready to trade?
Register now
ExpertOption

Company doesn't provide services to citizens and residents of Australia, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Sudan, Switzerland, UK, USA, and Yemen

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.